fbpx
Polityka prywatności
Polityka prywatności oraz plików cookies znajdująca się poniżej, przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies na stronie https://kretovych.pl
§ 1 Postanowienia Ogólne
a. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. b. Administratorem Twoich danych jest Marianna Kretowicz-Kamińska, prowadzący działalność: Marianna Kretowicz-Kamińska, Ul Stanisława Małachowskiego 14d/4, 87-100 Toruń, NIP 9562297731. Przechowuje wyłącznie dane, które podałeś w formularzach na stronie https://kretovych.pl, czyli: imiona, adres e-mail; c. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), d. Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś poprzez wypełniania formularza kontaktowego na stronie i/lub podania adresu e-mail przy pobieraniu dodatkowych materiałów. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać, jak to zrobić znajdziesz w punkcie g. e. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo: – dostępu do danych, – sprostowania danych, – usunięcia danych, – ograniczenia przetwarzania danych, – prawo sprzeciwu, – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. f. Kontakt w takiej sprawie jak w punkcie d ; e jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@kretovych.pl Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystał. Wdrożyłem szyfrowanie danych, a dostęp do pomieszczenia w którym przetwarzane są dane jest ograniczony dzięki czemu minimalizuję możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarza osoba wyłącznie upoważniona.
§ 2 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Jako, że nie posiadam własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieściłem ją na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierzyłem przetwarzanie danych firmom zewnętrznym. Strona internetowa oraz poczta email są przechowywane na serwerach firmy: – hosting: nazwa.pl sp. z o.o., ulica Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, – poczta email: Google LLC, Strony oświadczają, że zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§ 3 Cookies
W celu działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. cookies (ang. ciasteczka). Jest to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było Cię zidentyfikować. Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym może to pogorszyć działanie strony internetowej. Dodatkowo, strona korzysta z: – kodu śledzenia Google Analytics (tracking code) – w celu zbierania i analizy statystyk strony.
§ 3 Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. czas nadejścia zapytania, b. czas wysłania odpowiedzi, c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, f. informacje o przeglądarce użytkownika, g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.